Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje      

č. 45/4019 ze dne 28. 8. 2018

9/1005                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci na realizaci aktivit projektu „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“,reg. č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/18_091/0009640 s časovou použitelností od 1. 9. 2018 do 31. 10. 2019 organizacím dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a s těmito subjekty uzavřít Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

9/1005                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

navýšit dotaci organizaci LIGA o.p.s., IČO 00202380, o 137.904,- Kč účelově určenou na realizaci aktivit projektu „Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže v MSK“, reg. č. CZ.03.1.49/0.0/0.0/18_091/0009640 s časovou použitelností od 1. 7. 2018 do 31. 10. 2019

9/1005                         13. 9. 2018
3. rozhodlo

uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s příjemci dotace:

a) LIGA o.p.s., IČO 00202380, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b) Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

c) EUROTOPIA.CZ,o.p.s., IČO 25852345, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

d) Armáda spásy v České republice, z.s., IČO 40613411, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup