Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 86/6932 ze dne 17. 12. 2015

č. 45/4007 ze dne 28. 8. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1762 ze dne 17. 12. 2015

č. 4/319 ze dne 15. 6. 2017

č. 19/1977 ze dne 21. 4. 2016

9/1006                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ s městem Orlová, IČ 00297577, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

9/1006                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ se statutárním městem Havířov, IČ 00297488, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

9/1006                         13. 9. 2018
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ s městem Fulnek, IČ 00297861, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup