Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/3324 ze dne 15.5.2018

č. 45/4004 ze dne 28.8.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

9/1007                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“, vyhlášeného dne 29. 6. 2017, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s nimi smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu, za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy


zpět - nové hledání
frame-scrollup