Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

k usnesení rady kraje

č. 40/3601 ze dne 12. 6. 2018

č. 46/4107 ze dne 11. 9. 2018

9/1008                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018“ žadatelům dle přílohy č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 v rámci programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2018“ náhradním žadatelům uvedeným dle přílohy č. 45 tohoto usnesení, a to postupem podle čl. VII. a XII. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace


zpět - nové hledání
frame-scrollup