Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 37/3246 ze dne 24.4.2018

č. 45/4035 ze dne 28. 8. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14.12.2017

9/1011                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2018 – 2. výzva žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

9/1011                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2018 - 2. výzva žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup