Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 37/3247 ze dne 24. 4. 2018

č. 45/4042 ze dne 28. 8. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

9/1012                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora výkonnostního sportu a reprezentace ČR v Moravskoslezském kraji pro rok 2018 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

9/1012                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora výkonnostního sportu a reprezentace ČR v Moravskoslezském kraji pro rok 2018 žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup