Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 44/3898 ze dne 7.8.2018

9/1013                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě 04129/2018/ŠMS s příjemcem finančních prostředků Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace, IČO 70984344, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup