Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 45/4038 ze dne 28. 8. 2018

9/1015                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

vyjmout z hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČO 00844691, nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. st. 1215, zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. st. 1354, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, lesní hospodářství,

pozemek parc. č. st. 1355, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, lesní hospodářství,

pozemek parc. č. st. 1356, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, lesní hospodářství,

pozemek parc. č. 3915/19, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3915/20, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3915/45, ostatní plocha,

stavba č. p. 144, část obce Bílá, občanská vybavenost, která stojí na pozemcích

parc. č. st. 1215 a parc. č. st. 1475,

stavba studny, která stojí na pozemku parc. č. 3407/96,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Bílá, obec Bílá,

a to ode dne 1. 10. 2018

9/1015                         13. 9. 2018
2. vydává

dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00844691, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

9/1015                         13. 9. 2018
3. zřizuje

příspěvkovou organizaci kraje Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace, IČO 07331533, se sídlem č. p. 144, 739 15 Bílá, s účinností od 1. 10. 2018

9/1015                         13. 9. 2018
4. rozhodlo

předat k hospodaření organizaci Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace, č. p. 144, 739 15  Bílá, IČO 07331533, nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. st. 1215, zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. st. 1354, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, lesní hospodářství,

pozemek parc. č. st. 1355, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,

pozemek parc. č. st. 1356, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, lesní hospodářství,

pozemek parc. č. 3915/19, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3915/20, ostatní plocha,

pozemek parc. č. 3915/45, ostatní plocha,

stavba č. p. 144, část obce Bílá, občanská vybavenost, která stojí na pozemcích

parc. č. st. 1215 a parc. č. st. 1475,

stavba studny, která stojí na pozemku parc. č. 3407/96,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Bílá, obec Bílá,

a to ke dni 1. 10. 2018

9/1015                         13. 9. 2018
5. vydává

zřizovací listinu příspěvkové organizace kraje Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace, IČO 07331533, se sídlem č. p. 144, 739 15 Bílá, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup