Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 45/4030    ze dne 28. 8. 2018

9/1016                         13. 9. 2018
1. schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, IČO 62331582, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

9/1016                         13. 9. 2018
2. vydává

dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup