Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

3/102                         16. 3. 2017
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., a Mgr. Karla Sládečka o ověření zápisu z 2. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 22. 12. 2016


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup