Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/765 ze dne 14.3.2018

k usnesení rady kraje

č. 45/4037 ze dne 28.8.2018

9/1020                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě evidenční číslo 04399/2018/ŠMS s příjemcem finančních prostředků CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČO 26996448, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

9/1020                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě evidenční číslo 04156/2018/ŠMS s příjemcem finančních prostředků Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

9/1020                         13. 9. 2018
3. rozhodlo

neposkytnout dotaci z rozpočtu kraje organizaci AS Fitness&Zdraví s.r.o., IČO 06979475, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Sportovní centrum Kalač“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup