Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/4044 ze dne 27. 2. 2018

9/1021                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci a finanční podpoře pro Mistrovství světa IIHF 2020 v ledním hokeji mužů do 20 let v České republice mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, Statutárním městem Ostrava, IČO 00845451 a Českým svazem ledního hokeje z.s., IČO 00536440, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

9/1021                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

a)   Akademie FC Baník Ostrava z. s., IČO 02214270, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Baník - mládežnické turnaje“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

b)   Český svaz ledního hokeje z. s., IČO 00536440, ve výši 15.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství světa v ledním hokeji IIHF hráčů do 20 let“; s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2020

c)    PARA HOCKEY OSTRAVA z.s., IČO 06852637, ve výši 5.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „OSTRAVA 2019 World Para Ice Hockey Championships“; s časovou použitelností od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2019

d)   Moravskoslezský krajský volejbalový svaz, IČO 06617549, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Krajská volejbalová akademie“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

e)    Basketbalový klub Opava a.s., IČO 25840576, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora Basketbalového klubu Opava - družstva mužů v Basketball Champions League“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

f)    HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s., IČO 25841599, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „CHAMPIONS HOCKEY LEAGUE 2018/2019“; s časovou použitelností od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018

g)   Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČO 69610576, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „European Women Basketball League“; s časovou použitelností od 1. 8. 2018 do 31. 5. 2019

h)   HANDBALL MARKETING s.r.o., IČO 29446252, ve výši 350.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Účast a reprezentace klubu HCB Karviná v Evropském poháru“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

i)     Tělovýchovná jednota Ostrava, IČO 00561916, ve výši 350.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora extraligového družstva volejbalistek v evropském poháru 2018-19“; s časovou použitelností od 1. 11. 2018 do 31. 5. 2019

9/1021                         13. 9. 2018
3. rozhodlo

poskytnout investiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2018 příjemcům:

a)    VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368 ve výši 35.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce fotbalového areálu Bazaly za účelem zřízení Klubové akademie Ostravy - 1.část dotace“; s časovou použitelnosti od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

b)   Basketpoint Frýdek-Místek z.s., IČO 06140971 ve výši 17.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Basketpoint Frýdek-Místek - sportovní hala pro děti a mládež“; s časovou použitelností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

9/1021                         13. 9. 2018
4. rozhodlo

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)   Akademie FC Baník Ostrava z. s., IČO 02214270, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Český svaz ledního hokeje z. s., IČO 00536440, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    PARA HOCKEY OSTRAVA z.s., IČO 06852637, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Moravskoslezský krajský volejbalový svaz, IČO 06617549, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    Basketbalový klub Opava a.s., IČO 25840576, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)    HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s., IČO 25841599, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

g)   Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČO 69610576, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

h)   HANDBALL MARKETING s.r.o., IČO 29446252, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

i)     Tělovýchovná jednota Ostrava, IČO 00561916, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

j)     VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., IČO 25911368, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

k)    Basketpoint Frýdek-Místek z.s., IČO 06140971, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup