Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje č. 45/4052                    

ze dne 28. 8. 2018

9/1028                         13. 9. 2018
1. schvaluje

dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Dukelská 650, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČO 71197010, dle přílohy
č. 6 předloženého materiálu

9/1028                         13. 9. 2018
2. vydává

dodatek č. 10 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup