Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2924 ze dne 27.2.2018

č. 45/4050 ze dne 28.8.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/789 ze dne 14.3.2018

9/1029                         13. 9. 2018
1. rozhodlo

uzavřít s organizací P&A Thrax, s.r.o., IČO 28657985, se sídlem Holubova 1204/27, 703 00 Ostrava, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. číslo 03603/2018/SOC, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

9/1029                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

uzavřít s organizací Ergon – sociální podnik, z.s., IČO 26640899, se sídlem Vělopolská 243, 737 01 Český Těšín, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. číslo 03667/2018/SOC, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

9/1029                         13. 9. 2018
3. bere na vědomí

žádost organizace DEMOPANELY s.r.o., IČO 04599691, se sídlem Jezdecká 1915/21, 792 01 Bruntál, o změnu podmínek realizace projektu s názvem „Linka na lepení magnetů“, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

9/1029                         13. 9. 2018
4. rozhodlo

uzavřít s organizací DEMOPANELY s.r.o., IČO 04599691, se sídlem Jezdecká 1915/21, 792 01 Bruntál, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. číslo 03550/2018/SOC, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup