Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/4055 ze dne 28. 8. 2018

9/1030                         13. 9. 2018
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové investiční dotace Nadaci Charty 77, IČO 00417904, na projekt „Taxík Maxík“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

9/1030                         13. 9. 2018
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci Nadaci Charty 77, IČO 00417904, ve výši 400.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Taxík Maxík“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

9/1030                         13. 9. 2018
3. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace církevní organizaci Charita Frýdek-Místek, IČO 45235201, na projekt „Senior Point ve Frýdlantu nad Ostravicí“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

9/1030                         13. 9. 2018
4. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci církevní organizaci Charita Frýdek-Místek, IČO 45235201, ve výši 120.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Senior Point ve Frýdlantu nad Ostravicí“, vzniklých v období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 a uhrazených do 15. 1. 2019, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

9/1030                         13. 9. 2018
5. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s., IČO 26976307, na projekt „Senior Pointy“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

9/1030                         13. 9. 2018
6. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s., IČO 26976307, ve výši 480.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Senior Pointy“, vzniklých v období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 a uhrazených do 15. 1. 2019, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

9/1030                         13. 9. 2018
7. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizaci Knihovna Třinec, příspěvková organizace, IČO 00846678, na projekt „Zřízení a provoz Senior Pointu v Třinci“ dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

9/1030                         13. 9. 2018
8. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci organizaci Knihovna Třinec, příspěvková organizace, IČO 00846678, ve výši 80.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Zřízení a provoz Senior Pointu v Třinci“, vzniklých v období od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018 a uhrazených do 15. 1. 2019, dle důvodové zprávy předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

9/1030                         13. 9. 2018
9. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové investiční dotace organizaci Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., IČO 26850176, na projekt „Automobil pro mobilní hospic“ dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

9/1030                         13. 9. 2018
10. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci organizaci Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., IČO 26850176, ve výši 200.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Automobil pro mobilní hospic“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup