Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 1/20 ze dne 10. 11. 2016

č. 8/934 ze dne 14. 6. 2018

9/1033                         13. 9. 2018
1. bere na vědomí

a)    rezignaci Ing. Jiřího Strýčka z funkce člena Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj (příloha č. 1)

b)   rezignaci MUDr. Vojtěcha Balcárka, člena zastupitelstva kraje, z funkce člena Výboru sociálního (příloha č. 2)

c)    rezignaci Mgr. Josefa Vojvodíka z funkce člena Výboru pro kulturu a památky (příloha č. 3)

9/1033                         13. 9. 2018
2. volí

a)    PhDr. Igora Hendrycha, Ph.D., člena zastupitelstva kraje, členem Výboru pro kulturu a památky

b)   Josefa Goreckého členem Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj

c)    Ing. arch. Patrika Murína členem Výboru pro kulturu a památky

d)   Ing. Lenku Fojtíkovou, členku zastupitelstva kraje, členkou Výboru sociálního


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup