Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

10/1034                         13. 12. 2018
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. Aleny Grosové a Mgr. Ing. Josefa Pukančíka o  ověření zápisu z 9. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 9. 2018


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup