Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

10/1036                         13. 12. 2018
1. volí

návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 10. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 13. 12. 2018 ve složení

-        Ing. Vít Slováček – předseda

-        RSDr. Karel Kuboš

-        Ing. Jiří Martínek, MBA

-        Mgr. Karel Sládeček

-        Ing. Vladimír Návrat

-        Petr Zábojník


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup