Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

3/104                         16. 3. 2017
1. volí

návrhovou komise pro přípravu návrhu usnesení 3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 16. 3. 2016 ve složení:

-      Radomíra Vlčková

-      Ing. Evžen Tošenovský

-      Ing. Karel Siuda

-      Mgr. Alena Grosová

-      Marian Bojko

-      Ing. Radka Krištofová


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup