Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/4301 ze dne 23.10.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/529 ze dne 14.12.2017

10/1040                         13. 12. 2018
1. rozhodlo

v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, stanovit s účinností od 1. 1. 2019 výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva kraje, a to:

člen rady kraje                                                                  14 997 Kč

předseda výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje          8 748 Kč

člen výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje                 7 498 Kč

člen zastupitelstva kraje                                                       6 249 Kč


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup