Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 48/4239 ze dne 9.10.2018

č. 51/4486 ze dne 27.11.2018

10/1042                         13. 12. 2018
1. bere na vědomí

informace o peticích adresovaných orgánům kraje za období od 11. 7. 2018 do 12. 11. 2018, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup