Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje        

č. 51/4477 ze dne 27. 11. 2018

10/1047                         13. 12. 2018
1. rozhodlo

darovat

a)    1390 ks hlásičů požáru,

b)   1690 ks detektorů oxidu uhelnatého,

Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 1a, Brno, IČ 26976307, dle předloženého materiálu

10/1047                         13. 12. 2018
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu na darování

a)    1390 ks hlásičů požáru,

b)   1690 ks detektorů oxidu uhelnatého,

Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 1a, Brno, IČ 26976307, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup