Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4503 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

10/1050                         13. 12. 2018
1. rozhodlo

poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2019 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

10/1050                         13. 12. 2018
2. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 subjektu Ostravské centrum nové hudby, z. s., IČ 70631531, na realizaci projektu „Ostravské dny 2019: Institut a Festival nové a experimentální hudby“ ve výši 1.000.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

10/1050                         13. 12. 2018
3. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 subjektu Svatováclavský hudební festival, z. s., IČ 26632578, na realizaci projektu „Hudební výlety“ ve výši 800.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 s odůvodněním dle předloženého materiálu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 22 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup