Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4499 ze dne 27. 11. 2018

10/1051                         13. 12. 2018
1. rozhodlo

o pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zkráceným postupem podle § 42a stavebního zákona na žádost oprávněného investora SŽDC, s. o.

10/1051                         13. 12. 2018
2. rozhodlo

podmínit pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zkráceným postupem podle § 42a stavebního zákona na žádost oprávněného investora SŽDC, s. o., úhradou nákladů podle § 42a odst. 2 písm. f) stavebního zákona


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup