Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4497 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/957 ze dne 13. 9. 2018

10/1053                         13. 12. 2018
1. rozhodlo

o obsahu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

10/1053                         13. 12. 2018
2. rozhodlo

o pořízení Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zkráceným postupem podle § 42a stavebního zákona z vlastního podnětu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup