Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4504 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

č. 8/821 ze dne 14. 6. 2018

10/1055                         13. 12. 2018
1. rozhodlo

neposkytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2018 s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

10/1055                         13. 12. 2018
2. rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání se subjektem Cirkus trochu jinak, z.s., IČO 22878670, ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 07183/2018/KPP dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


zpět - nové hledání
frame-scrollup