Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 51/4496 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/956 ze dne 13.9.2018

č. 20/2072 ze dne 23.6.2016

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

10/1056                         13. 12. 2018
1. rozhodlo

změnit v usnesení č. 20/2072 ze dne 23. 6. 2016 dobu profinancování a kofinancování projektu „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“ v letech „2017 – 2018“ na „2017 – 2020“ dle předloženého materiálu

10/1056                         13. 12. 2018
2. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc ve výši 5.400.00 Kč z rozpočtu kraje v roce 2019 příspěvkové organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296 pro zajištění profinancování projektu „Muzeum Šipka – expozice archeologie a geologie Štramberku“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu se splatností po obdržení dotace od poskytovatele, nejpozději do 30. 11. 2020


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup