Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/636 ze dne 28. 2. 2017

3/106                         16. 3. 2017
1. bere na vědomí

sdělení předsedkyně Krajského soudu v Ostravě, týkající se volby přísedících v roce 2017 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3/106                         16. 3. 2017
2. volí

opětovně za přísedícího Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

2.1 pana JUDr. Bohumíra Janečka, místo pobytu **********, místo výkonu zaměstnání **********,  navrženého paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

2.2 paní Annu Maršalíkovou, místo pobytu **********, navrženou paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

2.3 pana Petra Schejbala, místo pobytu **********, navrženého paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

2.4 pana Mgr. Jiřího Stocha, místo pobytu **********, navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

3/106                         16. 3. 2017
3. volí

za přísedícího Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

3.1 pana Ing. Jana Dvořáka, místo pobytu **********, navrženého paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

3.2 paní Alenu Ferčákovou, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. Danielem Havlíkem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

3.3 paní Šárku Sekaninovou, místo pobytu **********, navrženou paní Mgr. Věrou Palkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

3.4 pana Jaroslava Zbořila, místo pobytu **********, navrženého panem Mgr. Danielem Havlíkem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

3.5 pana Mgr. Martina Bugaje, místo pobytu **********, navrženého panem Mgr. Zdeňkem Karáskem (ANO), členem zastupitelstva kraje

3.6 pana Tomáše Lasotu, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Jiřím Vzientkem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

3/106                         16. 3. 2017
4. bere na vědomí

vzdání se funkce přísedícího Krajského soudu v Ostravě

4.1 pana Zdeňka Folwarczného, místo pobytu **********

4.2 pana Mgr. Petra Balcyho, místo pobytu **********


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup