Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 51/4495 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/676 ze dne 14.3.2018

10/1061                         13. 12. 2018
1. schvaluje

dodatek č. 17 ke zřizovací listině organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu

10/1061                         13. 12. 2018
2. vydává

dodatek č. 17 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup