Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 79/6390 ze dne 6. 10. 2015

č. 7/449 ze dne 7. 2. 2017

3/107                         16. 3. 2017
1. bere na vědomí

odstoupení Ing. Tomáše Stejskala z funkce místopředsedy představenstva obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, ze dne 16. 1. 2017, dle předloženého materiálu

3/107                         16. 3. 2017
2. rozhodlo

podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., se sídlem 17. listopadu 538/57, 743 01 Bílovec, IČ 26865858, návrh na volbu JUDr. Zdeňka Horáka, MBA, členem představenstva této obchodní společnosti ke dni přijetí usnesení rady kraje v působnosti valné hromady


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup