Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4523 ze dne 27.11.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/545 ze dne 14.12.2017

10/1079                         13. 12. 2018
1. bere na vědomí

informaci o stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje od nových jízdních řádů 2018/2019, platných od 9. 12. 2018, a další období dle předloženého materiálu

10/1079                         13. 12. 2018
2. stanoví

podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah základní dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje s platností od nových jízdních řádů 2018/2019, platných od 9. 12. 2018, a další období, dle přílohy


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup