Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 5/305 ze dne 10.1.2017

č. 7/431 ze dne 7.2.2017

3/108                         16. 3. 2017
1. bere na vědomí

informaci o vyřízení dotazů vznesených členy zastupitelstva kraje na 2. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 22. 12. 2016


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup