Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4525 ze dne 27.11.2018

10/1081                         13. 12. 2018
1. schvaluje

dokument „Bílá kniha 2019 - seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace prosinec 2018 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup