Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4556 ze dne 27. 11. 2018

10/1088                         13. 12. 2018
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Rozšíření a modernizace prostor Základní školy a Mateřské školy Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvkové organizace“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 21.000.000 Kč

10/1088                         13. 12. 2018
2. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Rozšíření a modernizace prostor Základní školy a Mateřské školy, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvkové organizace“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 15.000.000 Kč

10/1088                         13. 12. 2018
3. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Rozšíření a modernizace prostor speciálně pedagogického centra při Střední škole, Základní škole a Mateřské škole, Karviná, příspěvkové organizaci“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 20.000.000 Kč

10/1088                         13. 12. 2018
4. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Rozšíření a modernizace prostor Základní školy a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, příspěvkové organizace“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 15.000.000 Kč


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup