Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

k usnesení rady kraje

č. 7/428 ze dne 7. 2. 2017

3/109                         16. 3. 2017
1. bere na vědomí

žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

a)    na úhradu provozních, kapitálových a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   na financování nákladů spojených s dostavbou objektu hasičské stanice Bruntál, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c)    na úhradu uznatelných nákladů spojených se stavební úpravou Integrovaného výjezdového centra Opava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

3/109                         16. 3. 2017
2. rozhodlo

poskytnout

a)    České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, neinvestiční účelovou dotaci ve výši 4.400 tis. Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 16.000 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na úhradu provozních, kapitálových a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., s termínem použití v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

b)   České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, investiční účelovou dotaci v maximální výši 8.000 tis. Kč na financování nákladů spojených s dostavbou objektu hasičské stanice Bruntál, s termínem použití v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

c)    České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, investiční účelovou dotaci v maximální výši 7.050 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených se stavební úpravou Integrovaného výjezdového centra Opava, s termínem použití v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

3/109                         16. 3. 2017
3. rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, na:

a)    úhradu provozních, kapitálových a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o., dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   financování nákladů spojených s dostavbou objektu hasičské stanice Bruntál, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

c)    úhradu uznatelných nákladů spojených se stavební úpravou Integrovaného výjezdového centra Opava, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup