Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4564 ze dne 27. 11. 2018

10/1090                         13. 12. 2018
1. rozhodlo

uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci při obnově a využití kapucínského kláštera s kostelem sv. Josefa ve Fulneku mezi krajem a městem Fulnek, nám. Komenského 12, 742 45 Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup