Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 84/6727 ze dne 24.11.2015

č. 19/1684 ze dne 29.8.2017

č. 39/3427 ze dne 29.5.2018

č. 31/2693 ze dne 6.2.2018

č. 44/3848 ze dne 7.8.2018

č. 51/4554 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/266 ze dne 15.6.2017

č. 16/1622 ze dne 25.9.2015

č. 17/1752 ze dne 17.12.2015

č. 21/2234 ze dne 22.9.2016

č. 9/974 ze dne 13.9.2018

10/1094                         13. 12. 2018
1. rozhodlo

změnit v bodě 13) usnesení zastupitelstva kraje č. 4/266 ze dne 15. 6. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově“ z „6.500.000,00 Kč“ na „8.500.000,00 Kč“ dle předloženého materiálu

10/1094                         13. 12. 2018
2. rozhodlo

zahájit přípravu souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 s předpokládanými náklady projektu 80.000.000,00 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2019 – 2023 dle předloženého materiálu

10/1094                         13. 12. 2018
3. rozhodlo

schválit zahájení přípravy projektu „Zateplení Mendelova gymnázia v Opavě“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 s předpokládanými náklady 59 000 tis. Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2019 - 2022

10/1094                         13. 12. 2018
4. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Zateplení Mendelova gymnázia v Opavě“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2019 – 2022 ve výši 59.000 tis. Kč dle předloženého materiálu

10/1094                         13. 12. 2018
5. rozhodlo

změnit v bodě 13) usnesení č. 4/266 ze dne 15. 6. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory historické budovy SŠ průmyslové a umělecké v Opavě“ z původní výše „21.000 tis. Kč“ na novou výši „25.000 tis. Kč“

10/1094                         13. 12. 2018
6. rozhodlo

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení č. 9/974 ze dne 13. 9. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu P1 a P3a“ z původní výše „41.000 tis. Kč“ na novou výši „51.951 tis. Kč“

10/1094                         13. 12. 2018
7. schvaluje

změnu názvu projektu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu P1 a P3a“ na „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny“

10/1094                         13. 12. 2018
8. rozhodlo

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Celková revitalizace Domova Březiny“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020

10/1094                         13. 12. 2018
9. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – IV. etapa“ financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014-2020“

10/1094                         13. 12. 2018
10. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Energetické úspory ve vybraných objektech Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje“ financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014-2020“

10/1094                         13. 12. 2018
11. rozhodlo

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Revitalizace vybraných objektů areálu Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj“ financovatelného z evropských finančních zdrojů, připravovaného k předložení do Operačního programu „Životní prostředí 2014-2020“


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup