Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje          

č. 52/4725   ze dne 11. 12. 2018

10/1096                         13. 12. 2018
1. rozhodlo

a)    vyjmout z hospodaření organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál, IČO 00601322, nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 18, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 7, Bruntál, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 19, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 8, Bruntál, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 20, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,

pozemek parc. č. 21, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 9, Bruntál, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 22, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 10, Bruntál, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 23, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 11, Bruntál, občanská vybavenost,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál,

a to ode dne 1. 1. 2019

b)   předat k hospodaření organizaci Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČO 00846350, nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 18, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 7, Bruntál, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 19, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 8, Bruntál, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 20, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,

pozemek parc. č. 21, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 9, Bruntál, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 22, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 10, Bruntál, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 23, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 11, Bruntál, občanská vybavenost,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál, a to ke dni 1. 1. 2019

Tisková oprava: bod 1b) uvedeno vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,

Oprava na vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup