Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje          

č. 52/4725   ze dne 11. 12. 2018

10/1098                         13. 12. 2018
1. schvaluje

dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČO 00846350, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

10/1098                         13. 12. 2018
2. vydává

dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace kraje dle bodu 1. tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup