Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/115 ze dne 6. 12. 2016

č. 51/4571 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1166 ze dne 5. 3. 2015

10/1100                         13. 12. 2018
1. rozhodlo

kofinancovat projekt „Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.“, v letech 2019 – 2022 v maximální celkové výši 5.754.806 Kč

10/1100                         13. 12. 2018
2. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc v maximální celkové výši 51.793.250 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na období 2019 – 2020 Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, pro zajištění předfinancování projektu „Modernizace a rekonstrukce pavilonu psychiatrie Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o.“, spolufinancovaného Moravskoslezským krajem, realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, se splatností nejpozději do 31. 10. 2020


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup