Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 50/4424 ze dne 6. 11. 2018

10/1103                         13. 12. 2018
1. schvaluje

dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, č. p. 1, 739 49 Metylovice, IČO 00534200, ve znění uvedeném v příloze č. 4 předloženého materiálu

10/1103                         13. 12. 2018
2. vydává

dodatek č. 14 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup