Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4583 ze dne 27.11.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/589 ze dne 14.12.2017

10/1107                         13. 12. 2018
1. bere na vědomí

informace o stavu přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských zdrojů a předkládaných do výzev operačních programů v programovém období 2014 – 2020 dle předloženého materiálu.


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup