Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

k usnesení rady kraje

č. 8/543 ze dne 28. 2. 2017

3/111                         16. 3. 2017
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    statutárního města Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   SH ČMS - Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

c)    Horské služby ČR, o.p.s., dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

3/111                         16. 3. 2017
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    statutárnímu městu Ostrava, IČ 00845451, ve výši 2.573 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s poskytováním služeb elektronických komunikací pro integrovaný záchranný systém a krizové řízení, s termínem použití v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

b)   SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, IČ 71173846, ve výši 1.900 tis. Kč na financování nákladů činností realizovaných Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

c)    Horské službě ČR, o.p.s., IČ 27467759, ve výši 300 tis. Kč na nákup záchranného, zdravotnického, horolezeckého materiálu, svozové a kancelářské techniky, s termínem použití v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

3/111                         16. 3. 2017
3. rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s:

a)    statutárním městem Ostrava, IČ 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   SH ČMS - Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje, IČ 71173846, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Horskou službou ČR, o.p.s., IČ 27467759, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup