Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/520 ze dne 14. 12. 2017

k usnesení rady kraje

č. 51/4609 ze dne 27. 11. 2018

č. 51/4614 ze dne 27. 11. 2018

10/1113                         13. 12. 2018
1. rozhodlo

poskytnout účelovou individuální investiční dotaci z rozpočtu kraje maximálně v celkové výši 600.000 Kč subjektu Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, na realizaci projektu „Obslužná technologie pro karavany (Stellplatz)“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

10/1113                         13. 12. 2018
2. rozhodlo

poskytnout účelovou individuální investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Malá Morávka, IČO 00296201, na projekt „Nákup strojové techniky na údržbu lyžařských běžeckých tras“ maximálně v celkové výši 500.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

10/1113                         13. 12. 2018
3. rozhodlo

poskytnout účelovou individuální investiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu PUSTEVNY, s.r.o., IČO 27775658, na projekt „Nákup strojové techniky na údržbu lyžařských běžeckých tras“ maximálně v celkové výši 500.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2019 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup