Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4608 ze dne 27.11.2018

10/1119                         13. 12. 2018
1. rozhodlo

změnit v bodě 3) usnesení č. 21/2237 ze dne 22. 9. 2016 dobu financování projektu „Elektrolaboratoře“ z „2016 – 2018“ na „2016 – 2019“ dle předloženého materiálu

10/1119                         13. 12. 2018
2. rozhodlo

změnit v bodě 5) usnesení č. 21/2237 ze dne 22. 9. 2016 dobu financování projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)“ z „2016 – 2018“ na „2016 – 2019“ dle předloženého materiálu

10/1119                         13. 12. 2018
3. rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení č. 2/66 ze dne 22. 12. 2016 dobu financování projektu „Laboratoře virtuální reality“ z „2016 – 2018“ na „2016 – 2019“ dle předloženého materiálu

10/1119                         13. 12. 2018
4. rozhodlo

změnit v bodě 4) usnesení č. 21/2237 ze dne 22. 9. 2016 dobu financování projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“ z „2016 – 2018“ na „2016 – 2019“ dle předloženého materiálu

10/1119                         13. 12. 2018
5. rozhodlo

změnit v bodě 5) usnesení č. 13/1629 ze dne 28. 9. 2015 dobu financování projektu „Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, 2. vlna“ z „2015 – 2018“ na „2015 – 2020“ dle předloženého materiálu

10/1119                         13. 12. 2018
6. rozhodlo

ukončit přípravu projektu Zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000 s předpokládanými náklady 50.000.000 Kč, v letech 2015-2017 dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup