Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 48/4261 ze dne 9. 10. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/865 ze dne 14. 6. 2018

10/1121                         13. 12. 2018
1. rozhodlo

změnit v bodě 4. usnesení č. 8/865 ze dne 14. 6. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Zvyšování efektivity a podpora využívání nástrojů systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji“ z 14.250.000 Kč na výši 15.150.000 Kč dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup