Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3474 ze dne 29. 5. 2018

č. 51/4591ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/446 ze dne 14. 9. 2017

č. 8/882 ze dne 14. 6. 2018

10/1124                         13. 12. 2018
1. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 k Dohodě o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 05476/2017/D1/2018/RRC se subjektem TATRA TRUCKS a.s., IČ 01482840, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup