Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4604 ze dne 27.11.2018

10/1126                         13. 12. 2018
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 5.400.000 Kč


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup