Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4607 ze dne 27.11.2018

10/1127                         13. 12. 2018
1. rozhodlo

změnit v bodě 1.  usnesení č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 výši profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ z 4.000.000 Kč na 4.600.000 Kč dle předloženého materiálu

10/1127                         13. 12. 2018
2. rozhodlo

změnit v bodě 4. usnesení č. 8/839 ze dne 14. 6. 2018 výši úhrady výdajů z vlastních zdrojů kraje v letech 2018 – 2020 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace z 4.000.000 Kč na 4.600.000 Kč


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup