Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4582 ze dne 27.11.2018

10/1128                         13. 12. 2018
1. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Climate adaptation and clean air in Ostrava“ předloženého do programu Urban Innovative Actions v rámci 3. výzvy Air Quality od 1. 11. 2018 před vydáním právního aktu o poskytnutí dotace

10/1128                         13. 12. 2018
2. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Climate adaptation and clean air in Ostrava“ v předpokládané výši 100.000 Kč v případě nevydání právního aktu o poskytnutí dotace


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup